Menu
• Indhold

RSS vælger

Denne "vælger" kan benyttes til indsættelse RSS feeds (både egne og fremmede) på dine sider.

Hvis du vil lave kode til to eller flere RSS feeds til placering på samme side, skal denne "Vælger" reloades mellem hver ny kodegenerering! - Luk vælgeren eller tast Ctrl+F5
Du finder de genererede koder i bunden af siden.

RSS-vælger

Om

RSS URL og tegnsæt

Indsæt eller skriv adressen på RSS-feedet - begynd med http://
Adressen fås som regel ved at højreklikke på ikonet RSS-ikon og vælge Kopier genvej/linkadresse.

Eksempler på RSS-feeds fra EMU og Skoda: Hjælp til RSS-eksempler

Hvis æ, ø og å ikke vises korrekt, kan du forsøge med at udskifte tegnsættet UTF-8 med ISO-8859-1.

Navn på RSS feed

Skriv her den linktekst, som du ønsker skal optræde i browsere, der er indstillet til ikke at afvikle javascript.
Ved klik på linket vises hele indholdet af RSS-feedet.

Standard visninger

Herunder ses detaljer i den valgte visning.
Hvis de ikke stemmer med det ønskede, kan yderligere tilpasning ske der.

Vælg den standard visning, der passer bedst til det aktuelle feed.

En enkelt nyhed (item) fra et feed indeholder titel, link og tekst.
Tekst kan indeholde billeder!

 

De nederste 5 visninger hører til særlige EMU feeds og bør derfor ikke anvendes ved fremmede feeds.
Eksempler på standard visninger: Hjælp til visninger

Tilpas visningen

Her kan man lave en detaljeret tilpasning af den ovenfor valgte standard visning - men så er den ikke længere standard!

 

Bestem hvad der skal med - og i hvilken rækkefølge.
På samme måde indstilles den foretrukne visning af dato og reference til kilde samt de ledsagende teksters sprog.
Endelig kan man indstille, hvor mange af feedets nyheder, der skal vises. Vælges "Fra første til sidste", skal værdier for disse angives i felterne ved siden af.

Genereret kode

Kode til EMU

Indholdet af kodefeltet kopieres og indsættes på siden.